CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA (article 26.4 i 26.5. Decret 145/1991 del 17 de Juny).

Segons acord de Junta Directiva del dia 12 d’Abril de 2015 es convoca a tots els socis amb dret a vot a Eleccions a Presidència i Junta Directiva el proper 29 de Maig de 2015 (per dimissions voluntàries de l’equip directiu de la Junta).

– El nombre que cal proveir és de 6 a15 persones.

– Els càrrecs que cal proveir són: President, Vicepresident , Secretari, tresorer i vocals.

– Són electors i elegibles els socis ordinaris en les quals concorrin les situacions següents, segons capítol IV, article dels Estatuts del club :

  1. Ser major d’edat
  2. No tenir suspesa la condició de soci, ni la de directiu en el moment de la convocatòria o en el moment de presentació de les candidatures

-Els membres de la Junta Electoral i la Mesa Electoral el.legits  per sorteig (segon art. 23) la Junta Directiva del día 12 d’abril de 2015 són:

Soci                             nº soci

  • Javier Cid                             728
  • Juani Holgado                  1457
  • Oscar Vilchez                   1508

-Les al·legacions i observacions sobre el procés electoral es poden adreçar al correu electrònic : junta.electoral@uar.es

– Del dia 26 d’abril al dia 4 de maig: Exposició de les llistes dels socis que conformen el cens electoral i presentació de reclamacions.

– Del 4 de maig al 11 de maig: Presentació de les candidatures

– Dia 13 de maig: Proclamació de les candidatures.

– Dia  29 de maig de 17:30 hores a 20:30 hores: Eleccions a Presidència i Junta Directiva a la seu oficial del club. Per exercir el dret a vot, els socis tindran que presentar el D N I o document oficial d’identificació.

La Junta Directiva