Consentiment legal de la llicència

Aquest any han canviat la gestió pel tractament de dades per part de la Federació Espanyola, i és per això que afecta a la tramitació de les llicències de l’atleta, tal i com s’informa a la circular 219/2018: “Reglamento de licencias 2018/2019 y procedimiento de tramitación de licencias”.

S’ha habilitat a la pàgina web de la RFEA un enllaç on s’ha d’omplir el formulari de consentiment de tractament de dades personals, sense aquesta autorització no es poden validar les llicencies (ni catalanes, ni espanyoles) per la temporada 2018-19.

Es important que tots i totes les atletes omplin el formulari i avisin als seus entrenadors que ho han fer.

Deixem l’enllaç per facilitar l’accés: http://www.rfea.es/ConsentimientoLegal

consentiment