NORMATIVA DE LLICÈNCIES 2018-19 UAR

Tal i com anuncia la Federació Catalana d’Atletisme a la circular 22/2018: “un club podrà demanar compensació econòmica per drets de formació d’un atleta quan aquest canviï de club i compleixi requisits”.

La UAR com a club de promoció i formació no pagarà compensació econòmica per cap atleta que vulgui fitxar, ja que no som un club que fem lligues catalanes i menys espanyoles.

Es per això que abans del 10 de novembre l’atleta que vulgui fitxar per la UAR i tingui drets de formació haurà d’abonar la quantitat exacta que reclama el seu club d’origen.

Direcció Técnica.