Proves atlètiques amb la federació catalana

Aquest cap de setmana, 24 i 25 de novembre al CAR de Sant Cugat, el Comitè Tècnic de la Federació Catalana d’Atletisme va organitza l’activitat de Valoració́ morfològica, condicional i de maduració́ somàtica.

Més de 400 atletes nascuts del 2003 al 2006 van estar convocats per a realitzar aquesta activitat basada en la monitorització i valoració dels atletes mitjançat unes bateries i protocols de tests.
Dels nostres atletes hi van assistir: Estafany Ba, Maya Catlla, Violeta Vilches, Marc Lopez, Pol Cordero, Adrian Macias i Valeria Olalla.

L’activitat va començar el divendres a la tarda amb la reunió́ amb els entrenadors i entrenadores dels atletes participants a l’activitat amb l’explicació́ de les proves a efectuar, així́ com la seva valoració́ i la possible continuïtat de la mateixa. La realització de les proves es va efectuar dissabte i diumenge en jornades de matí i tarda.

C4DB07FF-E329-4F82-A2C9-F718D89D2B97