Junta directiva

La junta directiva de la Unió Atlètica Rubí està formada per

President

Fernando Velázquez Jiménez

Vice-President

Christian Cortés

Secretària

Sandra Díez

Tresorera

Montse Loscos

I els següents directius:

Dani Sanjust

Toni Navas

Vicente Torres

Jose Miguel Segovia

Jairo Lorenzo