DES DE LA CANDIDATURA PRESIDIDA PER DAVID MADRID, US VOLEM CONVIDAR A UNA SESSIÓ INFORMATIVA A LA UAR

Des del principi ja sabeu els noms de l’equip que formem, però potser no ens poseu cara a tots, així que volem convidar-vos que ens conegueu i explicar-vos amb més detall el nostre projecte.

Ens podreu preguntar qualsevol dubte que tingueu o aportar idees o suggeriments que us agradaria introduir.

Siguis soci o no, vine a saber que podem aportar i que volem que sigui la UAR.

Es convoquen dues reunions per poder escollir aquella que us vagi millor:

1. El dilluns, 19 de setembre a les 18:00 h
2. El dimarts, 20 de setembre a les 18:00 h

Gràcies i ens veiem a les pistes!!!

DESDE LA CANDIDATURA PRESIDIDA POR DAVID MADRID, OS QUEREMOS INVITAR A UNA SESSIÓN INFOMATIVA EN LA UAR

Desde el principio ya sabéis los nombres del equipo que formamos, pero puede que no nos pongáis cara a todos, así que os queremos invitar a que nos conozcáis y explicaros con más detalle nuestro proyecto.

Nos podréis preguntar cualquier duda que tengáis o aportar ideas o sugerencias que os gustaría introducir.

Seas o no socio, ven a saber que os podemos aportar y que queremos que sea la UAR.

Se convocan dos reuniones para poder escoger aquella que us vaya mejor.

1. El lunes, 19 de septiembre a las 18:00 h
2. El martes, 20 de septiembre a les 18:00 h

Gracias i nos vemos en las pistas!!!

Primer de tot us volem presentar l’equip que hem format i a continuació el projecte en el que creiem i estem disposats a treballar:

President: David Madrid
Vicepresident: Christian Cortés
Secretaria: Ana Gálvez
Tresorera: Edith Sumell
Vocal 1: Ferran Merino. També ocupant el càrrec de director Tècnic.
Vocal 2: Laura Cervantes
Futura vocal : Neus Masdeu
Directora d’escola: Sandra Diez

– Reprendre tenir un equip de primera com a Filial, i així els atletes tinguin l’opció de participar en lligues de primera divisió.
– Canviar la línia de publicació a les xarxes Socials (Instagram i pagina web), fent partícips als mateixos atletes.
– Modificar el sistema d’adquisició del equipament esportiu, per agilitzar el temps d’entrega.
– Reprendre e incloure activitats.
          o Cros de Nadal
          o Olimpíades familiars
          o Porta un amic
          o Sortida a la Mola
          o Jornades socials dels atletes.
          o Visites d’atletes d’alt rendiment per fer xerrades o petites jornades.
– Fomentar l’escola i la participació en les competicions.
– Introducció de totes les especialitats (tanques, carrera, salt alçada, de perxa, de llargada….) en tots els grups escola.
– Garantir que els atletes a partir de juvenil puguin realitzar totes les disciplines de tecnificació.
– Formació dels entrenadors i incloure la formació com a jutges.

Recordeu que tots formem part de la UAR i totes les propostes, idees o canvis que podeu aportar seran benvingudes.

Primero de todo os queremos presentar al equipo que hemos formado y a continuación el proyecto en el que creemos y estamos dispuestos a trabajar:

Presidente: David Madrid
Vicepresidente: Christian Cortés
Secretaria: Ana Gálvez
Tesorera: Edith Sumell
Vocal 1: Ferran Merino. También ocupa el cargo de director Técnico.
Vocal 2: Laura Cervantes
Futura vocal : Neus Masdeu
Directora de escuela: Sandra Diez

– Retomar un equipo de primera como Filial, y así, los atletas tengan la opción de participar en ligas de primera división.
– Modificar la línea de publicación de las Redes Sociales (Instagram y pagina web), haciendo participes a los mismos atletas.
– Modificar el sistema de adquisición del equipo deportivo para agilizar los tiempos de espera.
– Retomar y incluir actividades:
          o Cros de Navidad.
          o Olimpiadas familiares.
          o Tráete un amigo
          o Salida a la Mola
          o Jornadas sociales de los atletas.
          o Visitas de atletas de alto rendimiento para charlas o pequeñas jornadas.
– Fomentar la escuela i la participación en les competiciones.
– Introducción de todas las especialidades (vallas, carrera, salto altura, de pértiga, de longitud….) en todos los grupos de escuela.
– Garantizar que los atletas a partir de juvenil puedan realizar todas las disciplines de tecnificación.
– Formación de los entrenadores e incluir la formación como jueces.

Recordad que todos formamos parte de la UAR y todas las propuestas, ideas o cambios que podáis aportar serán bienvenidas.

CATEGORÍA SUB8

Laura Domingo

Violeta Vilches

CATEGORÍA SUB10

María Blasco

Hugo García

CATEGORÍA SUB12

David Jiménez

Oriol Ardevol

CATEGORÍA SUB14

Marc Malavé

Jan Soler

CATEGORÍA SUB16

Pau Maseras

Judith Borrella

OTROS MONITORES

Marc López

Wail Afallad

Ainhoa Cordero

*Esta lista estará sujeta a rotaciones según las circunstancias que concurran.

VELOCIDAD Y VALLAS

Jairo Lorenzo

Arantza Barroeta

LANZAMIENTOS

Joan Antonio Segarra

FONDO Y MEDIO FONDO

David Madrid

SALTOS

Marc Tusset

GRUPO FONDO-CARRERAS POPULARES

Toni Navas

KM0

Roger Sardañés

CATEGORÍAS TEMPORADA 2022/2023

GRUPOS ESCUELANACIDOS EN:DIAS ENTRENAMIENTOHORARIO
SUB 82016-2018martes y jueves18.00-19:30
SUB 102014/2015martes y jueves18.00-19:30
SUB 122012/2013martes y jueves18.00-19:30
SUB 142010/2011lunes, miércoles y viernes18.00-19:30
SUB 162008//2009lunes, miércoles y viernes18.00-19:30
TECNIFICACIÓN
SUB 182006/2007lunes, miércoles y viernes18:30
SUB 202004/2005a concretar por técnico18:30
SUB 232001/2002/2003a concretar por técnico18:30
ABSOLUTOhasta 2000a concretar por técnico18:30

Comunicat

Un cop finalitzat el termini establert per la presentació de candidatures a la presidència de la Unió Atlètica Rubí, la Junta electoral ens ha comunicat que no s’ha formalitzat la presentació cap candidatura. Per tant, i tal com estableixen els estatuts de l’entitat, es procedeix a establir una nova convocatòria per poder dur a terme el procés electoral.

Es comunica als socis que la nova data de presentació de candidatures tindrà inici a partir del proper dilluns dia 22 d’agost i es tancarà el 5 de setembre. Les candidatures es poden presentar al correus electrònics següents: uar@uar.es o secretaria@uar.es També es podran presentar presencialment a la secretaria a partir del dia 1 de setembre (en horari de secretaria).


Les votacions es realitzarien a la secretaria del club el divendres 23 de setembre, entre les 17:00 i les 21:00 de la tarda. Per poder votar s’ha de presentar el carnet d’identitat o passaport per tal d’acreditar-se com a elector.


D’altra banda comunicar que les classes de l’Escola d’Atletisme començaran el dia 12 de setembre, pel grups sub-16 i sub-14, i el dia 13 pels grups de sub-12,sub-10, sub-8.

Salutacions cordials,

La Junta Directiva de la UAR.