Cap de setmana tranquil per la UAR

La UAR ha tingut un cap de setmana més tranquil, ja que només dos atletes van participar en el control d’aire lliure a Sabadell. Amb la normativa Covid i després de l’última jornada, el club Sabadell s’ha vist obligat a limitar molt els atletes i només van seleccionar a dos dels nostres per assistir el control.