DES DE LA CANDIDATURA PRESIDIDA PER DAVID MADRID, US VOLEM CONVIDAR A UNA SESSIÓ INFORMATIVA A LA UAR

Des del principi ja sabeu els noms de l’equip que formem, però potser no ens poseu cara a tots, així que volem convidar-vos que ens conegueu i explicar-vos amb més detall el nostre projecte.

Ens podreu preguntar qualsevol dubte que tingueu o aportar idees o suggeriments que us agradaria introduir.

Siguis soci o no, vine a saber que podem aportar i que volem que sigui la UAR.

Es convoquen dues reunions per poder escollir aquella que us vagi millor:

1. El dilluns, 19 de setembre a les 18:00 h
2. El dimarts, 20 de setembre a les 18:00 h

Gràcies i ens veiem a les pistes!!!

DESDE LA CANDIDATURA PRESIDIDA POR DAVID MADRID, OS QUEREMOS INVITAR A UNA SESSIÓN INFOMATIVA EN LA UAR

Desde el principio ya sabéis los nombres del equipo que formamos, pero puede que no nos pongáis cara a todos, así que os queremos invitar a que nos conozcáis y explicaros con más detalle nuestro proyecto.

Nos podréis preguntar cualquier duda que tengáis o aportar ideas o sugerencias que os gustaría introducir.

Seas o no socio, ven a saber que os podemos aportar y que queremos que sea la UAR.

Se convocan dos reuniones para poder escoger aquella que us vaya mejor.

1. El lunes, 19 de septiembre a las 18:00 h
2. El martes, 20 de septiembre a les 18:00 h

Gracias i nos vemos en las pistas!!!

Primer de tot us volem presentar l’equip que hem format i a continuació el projecte en el que creiem i estem disposats a treballar:

President: David Madrid
Vicepresident: Christian Cortés
Secretaria: Ana Gálvez
Tresorera: Edith Sumell
Vocal 1: Ferran Merino. També ocupant el càrrec de director Tècnic.
Vocal 2: Laura Cervantes
Futura vocal : Neus Masdeu
Directora d’escola: Sandra Diez

– Reprendre tenir un equip de primera com a Filial, i així els atletes tinguin l’opció de participar en lligues de primera divisió.
– Canviar la línia de publicació a les xarxes Socials (Instagram i pagina web), fent partícips als mateixos atletes.
– Modificar el sistema d’adquisició del equipament esportiu, per agilitzar el temps d’entrega.
– Reprendre e incloure activitats.
          o Cros de Nadal
          o Olimpíades familiars
          o Porta un amic
          o Sortida a la Mola
          o Jornades socials dels atletes.
          o Visites d’atletes d’alt rendiment per fer xerrades o petites jornades.
– Fomentar l’escola i la participació en les competicions.
– Introducció de totes les especialitats (tanques, carrera, salt alçada, de perxa, de llargada….) en tots els grups escola.
– Garantir que els atletes a partir de juvenil puguin realitzar totes les disciplines de tecnificació.
– Formació dels entrenadors i incloure la formació com a jutges.

Recordeu que tots formem part de la UAR i totes les propostes, idees o canvis que podeu aportar seran benvingudes.

Primero de todo os queremos presentar al equipo que hemos formado y a continuación el proyecto en el que creemos y estamos dispuestos a trabajar:

Presidente: David Madrid
Vicepresidente: Christian Cortés
Secretaria: Ana Gálvez
Tesorera: Edith Sumell
Vocal 1: Ferran Merino. También ocupa el cargo de director Técnico.
Vocal 2: Laura Cervantes
Futura vocal : Neus Masdeu
Directora de escuela: Sandra Diez

– Retomar un equipo de primera como Filial, y así, los atletas tengan la opción de participar en ligas de primera división.
– Modificar la línea de publicación de las Redes Sociales (Instagram y pagina web), haciendo participes a los mismos atletas.
– Modificar el sistema de adquisición del equipo deportivo para agilizar los tiempos de espera.
– Retomar y incluir actividades:
          o Cros de Navidad.
          o Olimpiadas familiares.
          o Tráete un amigo
          o Salida a la Mola
          o Jornadas sociales de los atletas.
          o Visitas de atletas de alto rendimiento para charlas o pequeñas jornadas.
– Fomentar la escuela i la participación en les competiciones.
– Introducción de todas las especialidades (vallas, carrera, salto altura, de pértiga, de longitud….) en todos los grupos de escuela.
– Garantizar que los atletas a partir de juvenil puedan realizar todas las disciplines de tecnificación.
– Formación de los entrenadores e incluir la formación como jueces.

Recordad que todos formamos parte de la UAR y todas las propuestas, ideas o cambios que podáis aportar serán bienvenidas.