Assemblea general ordinaria

Estimats socis,
 
Us informem que la junta directiva de la Unió Atlètica Rubí procedeix a
convocar l’assemblea general de socis. La convocatòria que es de caràcter
ordinari i tindrà lloc el dijous 20 de juliol de 2023 de forma presencial. La
primera convocatòria queda establerta a les 19:00 i la segona a les 19:30.


Els punts a tractar són:

  • Informació dades econòmiques actualitzades
  • Balanç esportiu any 2022/2023
  • Pressupost 2023
  • Valoració quotes de soci i confirmació ajust quotes
  • Precs i preguntes

Us preguem la màxima assistència degut a la transcendència que tenen per l’entitat els temes a tractar.


Us esperem.